Na pôrod sa ženy pripravujú. O procese, premenách, situáciách ktoré prichádzajú po pôrode sa hovorí málo. A v tom citlivom období, keď sa žene zmení telo, keď prichádzajú neznáme stavy spôsobené hormónovým kokteilom, nedostatkom spánku a kopcom iných vecí, tak v tomto období je treba osobu, ktorá podporí, vypočuje, príde a usmeje sa, možno uvarí čaj, popestuje drobčeka.
Priateľka mi povedala, že je stačilo len moje ROZUMIEM TI. Bol to pre mňa jeden zo zásadných momentov. Rozumiem Ti – slovo, ktoré má toho v sebe oveľa viac. VNÍMAM ŤA, POČÚVALA SOM ŤA, POROZUMELA SOM TI, NESÚDIM ŤA.
Nakoniec to nie je vlastne vôbec o radách. Je to o plnej prítomnosti, pretože žena sama najlepšie vie, čo potrebuje ona aj bábätko. Iba ona – matka. A pomôcť jej odhaliť, kde má svoj stred, jemne fúknuť do hmly, v ktorej sa na chvíľočku ocitla – tak to stačí.

pôrod si nesieme v sebe
jeho príbeh cítime každý de
ň

Blog